სააკაძე იოსებ
გაზიარება

დიდმოურავიანი 

დიდმოურავიანი.pdf

??????