სულაბერიძე ლადო
გაზიარება

* * * "ჩამოვარდნილი" 

ჩამოვარდნილი ხიდან ნიავი,
მიშველე, ხელში ამაყვანინე,
მერე გავგორდეთ იმ ბალახებში
და მივეფეროთ მინდვრის ყვავილებს.
პირველყოფილი ბუნების ლხინში
მე წაგჩურჩულებ ჰიმნებს, ნანინებს.
ჩამოვარდნილი ხიდან ნიავი,
მიშველე, ხელში ამაყვანინე.
აქ, მარტოსულის მშიერ ბილიკზე
შენს მეტი, აბა, გამომყვა ვინმე?..
მოდი, გავგორდეთ ამ ბალახებში
და მივეფეროთ მინდვრის ყვავილებს.

??????