კალანდაძე ანა
გაზიარება

აუ, აფრინდა გუნდი ყორანთა 

ბერა საზანდარს როცა მომართავს,
შენ სევდა გიპყრობს გაუგონარი,
ცად აიშლება გუნდი ყორანთა,
ლეშის საძებრად წავა ყორანი...
მგლისფერ ღრუბლებში გმინვა მოისმის
და ქარიშხალმაც მოითქვა სული...
მარტო რად დგახარ, როგორც ონისე,
შეგინებული და შერისხული?
ბერა საზანდარს როცა მომართავს,
სევდა რად გიპყრობს გაუგონარი?
აუ, აფრინდა გუნდი ყორანთა,
ვაი, ვის გულ-მკერდს დაფლეთს ყორანი.

??????