მაღრაძე დათო
გაზიარება

ნატვრის ხეზე შესაბმელი ოცნება ანუ მიმართვა XXI საუკუნის ქართულ საზოგადოებას 

თავის სინათლით,
თავის სიმართლით,
თავის თვისებით,
თავის ღირსებით,
თავის ბიჭებით
და ნაბიჯებით
თავის ქალებით,
თავისქალებით
- გადავარჩინოთ მეცხრამეტე 
საუკუნე!

??????