მაყაშვილი კოტე
გაზიარება

ჩემს ვაჟს 

შენც მიდიხარ იქ, საითკენ ქართველები იჩქარიან,

გული სევდით მეკუმშება და თან... და თან მიხარიან!

მართალი ხარ: საქართველო გაჭირვების წუთს განიცდის,

ამგვარ წუთში წმინდა გრძნობა, წრფელი გრძნობა აღარ იცდის.

რომ გაფუჭდე უსარგებლოდ?! არ მიჯერებ, თქმას არ მაცდი, -

ჯერ ბავშვი ხარ, უსუსური და სულით კი დავაჟკაცდი!

წადი, შვილო, შეასრულე, რაც გიბრძანა შენმა გულმა,

თავდადებულ გმირთ წინაპართ გიწინამძღვროს დიდმა სულმა.

საქართველოს მე ვაღმერთებ, არას ვეტრფი იმის გარდა,

ეხლა მით ვარ ბედნიერი, რომ შენც იგი შეგიყვარდა.

??????