მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

წარბმაღლობენ ყაყაჩონი 

კაცი ვიცი ერთი-ორი,
არაკაცი _ ათასობით.
მზეკაბანი მიდი-მოდის.
წარბმაღლობენ ყაყაჩონი.
ეს სოფელიც, სხვათა შორის, 
«ბრუნავს ვითა ტანაჯორი».

??????