მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

შეხვედრა 

ხარ რაიონში. კაცი შენხელა 
ჯერ არ ყოფილა აქ, შენი ფიქრით... 
- აქ შოთაც იყო შარშან კრიხელი, 
ჟურნალ „დილაში“ რომ წერამს, იგი. 

დაგენგრა სახე. ღმერთივით ღვინოს 
გემო მიეცა უცებ შხამისა... 
- მართლა?! – 
რას ბრძანებთ! - და გაიღიმებ; 
ფიქრობ: 
- ამ ვირმა, ხედავ, რა მითხრა!? 

ღამეს დაიფრენს, ვიცი მზის სახრე, 
შეენარცხება ტოროლა ცისკარს... 
გაარჩევს კია როსმე ეს ხალხი 
მთხლესა და ოქროს ერთმანეთისგან?!

??????