მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

რაც სურდა საბას  

თუ მსურდეს სხვა რამ, _ 
ღმერთმა დამლახვროს!
მსურს მხოლოდ იგი, _
რაც საბას სურდა:
კაცმა ქართველმა, _ 
მსურს, _
ქართულად ილაპარაკოს
და საქართველოს _ 
საქართველო, _
მსურს, _
ერქვას მუდამ!

ღმერთმა ქართული, _ 
აწ და მარად, _
აკურთხოს მიწა!
სვის ჩარხმა მისმა
აწი მაინც იბრუნოს წაღმა! _
და ყველას, _
ჰქვია ქართველი ვისაც, _
მსურს, _
სურდეს იგი, _ 
რაც სურდა საბას!

??????