მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

მე ვაკის პარკში... 

მე ვაკის პარკში
(დღეა ცივი თუ დღეა თბილი), _
გატანილს სტე-სტე,
ყოველდილით,
ვადგავარ ბილიკს.
კაცი, რომელიც,
ამ ბილიკზე,
მხვდებოდა შარშან, _
არ ჩანს!

??????