მეგრელი დუტუ
გაზიარება

დ ი მ ი ტ რ ი ყ ი ფ ი ა ნ ს 

( მ ი ს ს ს ა ფ ლ ა ვ ზ ე ძ ე გ ლ ი ს კ უ რ -
თ ხ ე ვ ი ს გ ა მ ო ) 
«როცა ჩვენი მწარე ხვედრი
გულს მიწუხებსდა მიწყლავსსულს, 
ეჭვითვუმზერმომავალსა
და ვიგონებ შურითწარსულს, _ 
მაშინთვალწინ მეხატება
სახე შენი, მადლიანი; 
შენგან სიმხნითგანვლილი გზა, 
სახიფათო, ეკლიანი, 
და ვიძახი: «იგი ერი
არმომკვდარა, არც მოკვდება, 
ვისაც შვილი ამისთანა
ჰყოლიადა ეყოლება!»

??????