მეგრელი დუტუ
გაზიარება

კ ა ლ ა მ ს 

ისევ შენ უნდა მოგმართო, 
ჩემო ძვირფასო კალამო, 
რომ გულს, აღვსებულს ნაღვლითა, 
მცირედიც არის ვაამო! 
მხოლოდშენდამრჩი ნუგეშად, 
მეც სულს შენით-ღა ვიბრუნებ
და გვვედრი, სანამ ცოცხალვარ, 
შენ მაინც ნუღარმიმტყუნებ! 

1893 წ.

??????