პუშკინი ალექსანდრე
გაზიარება

ამ წუთისოფლის უდაბურ და ტრიალ ტრამალში... 

ამ წუთისოფლის უდაბურ და ტრიალ ტრამალში 
ამოუხეთქავს სამს ძველთაგან სხვადასხვა წყაროს: 
ერთს სიყმაწვილის წყარო ჰქვია - თამაშ-თამაშით 
ჩამორბის თავქვე, მომშფოთვარებს, მოხტის და ჩქარობს, 
კასტალის წყარო შთაგონების ზვირთებით ხვივის, 
ამსოფლად იგი განდევნილს და ყარიბს მსახურობს, 
მესამე წყარო - დავიწყების წყაროა ცივი, 
იგი ჰკლავს წყურვილს, სხვაზე უკეთ ის დაგვარწყულებს. 

1827

??????