პუშკინი ალექსანდრე
გაზიარება

დემონი 

როდესაც ჩემთვის იყო ახალი 
ყოფნის ყოველი შთაბეჭდილება - 
ქალწულთა მზერა, მთები მაღალი, 
ღამე ბულბულის ახმატკბილება, 
როცა ყოველი დიადი გრძნობა, 
თავისუფლება, სახელი, ტრფობა 
და შთაგონება ხელოვნებისა 
იყო მიზეზი ჩემის გზნებისა, - 
მაშინ ბოროტი რაღაც გენია 
გახდა ფარულად ჩემი მნახველი, 
და იმ წუთებში, რაც მილხენია, 
მან შეიტანა შავი ნაღველი. 
შეხვედრა ჩვენი იყო მწუხარე: 
მისი ღიმილი, თვალების ალი 
და მეტყველება გესლით მდუღარე 
სულს მიწამლავდა საოცარ ძალით, 
იმედისა და რწმენისგან სცლიდა 
ცილისწამება მისი გონებას; 
მშვენიერებას ოცნებად სთვლიდა 
და დასცინოდა ზეშთაგონებას. 
თავისუფლებას, სიყვარულს ჰგმობდა, 
იყო მქირდავი მიწის და ცისა, 
და კურთხევისთვის უღირსად სცნობდა 
მთელს ბუნებაში ყველაფერს ისა. 
1823

??????