პუშკინი ალექსანდრე
გაზიარება

პასუხი ფ. ტ.-ს 

იგი ჩერქეზის ქალი არ არის:: 
საქართველოში ალბათ აროდეს 
არ უნახიათ, ქალი ამგვარი 
ყაზბეგის მწვერვალს გამოჰპარვოდეს. 
გიშერი არ აქვს, მაგრამ მე მჯერა - 
აღმოსავლეთის ყველა საუნჯეს 
მისი თვალების შუადღის მზერა 
ფერს დაუკარგავს და დაამუნჯებს. 

1826

??????