მესხი რობერტ
გაზიარება

ღვთისმშობლისადმი 

გახუნდა ჩემი მაისური,
მარიამობის ღამის ფერი;
ბევრი სურვილი ამისრულე -
ცაში ფრენასთან შენაფერი.
ის "ივირონიც" მოვიარე,
ხატთან ვილოცე ადრე დილით...
შენ ხარ ვენახი მსხმოიარე,
მე კი ჭიგო ვარ, გადრეკილი.

??????