პუშკინი ალექსანდრე
გაზიარება

პოეტს 

ნუ გიღირს ძვირად სიყვარული ხალხისა. ვიცი, 
გავა ხმაური აღტაცებულ დიდების დიდის 
და გაიგონებ სულელთა მსჯავრს, ცივი ბრბოს სიცილს, 
მაგრამ დარჩი ისე მტკიცე, პირქუში, მშვიდი. 

შენ ხარ მეფე: იყავ მარტო. გაჰყევი რწმენით 
თავისუფლების გზას, საითაც გონება გიხმობს. 
სრულყავ ნაყოფი საყვარელი ფიქრების შენის 
და ჯილდოს კეთილ საქმეთათვის ნურასდროს ითხოვ. 

ნუ ითხოვ, რადგან შენ თვითონ ხარ მისი მფლობელი, - 
შენივ მსაჯული უმაღლესი და ულმობელი. 
მოგწონს თუ არა, რაც შეჰქმენი წვითა და ლხენით?

თუ მოგწონს, მაშინ დაე გლანძღოს უგუნურმა ბრბომა, 
დაე მან ზიზღით მიაფურთხოს შენს წმინდა შრომას 
და საკურთხეველს, სადაც ცეცხლი ანთია შენი. . .
1830

??????