პუშკინი ალექსანდრე
გაზიარება

პროზაიკოსი და პოეტი 

პროზაიკოსო, რა გტანჯავს ნეტავ? 
მომეცი აზრი, რომელიც გნებავს: 
მე აზრებს ბოლოს წავუთლი მხოლოდ, 
ფრთიან რითმებით შევამკობ ბოლოს. 
შემდეგ კი გავდებ დაჭიმულ ლარზე, 
მორჩილ მშვილდ-ისარს მოვდრეკავ რკალად 
და ალალბედზე გავუშვებ აზრებს 
და ჩვენი მტერი იგრძნობს ჩვენს ძალას. 

1825

??????