პუშკინი ალექსანდრე
გაზიარება

საქართველოს მთებზე 

საქართველოს მთებს ღამის ბინდი შემოჰფენია, 
ხმაურობს ხევი არაგვის ხმაზე. 
ჩემი მოწყენაც იოლია, ის ნათელია - 
შენის მშვენებით და შუქით სავსე. 

აღსავსე შენით, მხოლოდ შენით, სიჩუმე დადგა 
და აღარავინ მიღვიძებს დარდებს, 
და ისევ იწვის ჩემი გული და უყვარს, რადგან 
არ შეუძლია, რომ არ უყვარდეს. 

1829

??????