გოგუაძე ნელიკო
გაზიარება

წამიერი ფიქრი 

შენს ზარს ველოდი
რაღაც ისე ჩუმად, უთქმელად,
როგორც ელიან გაზაფხულის
დადგომას მთაში...

??????