ვაჟა–ფშაველა
გაზიარება

ადგილო კურუმ-კურუმო 

ადგილო კურუმ-კურუმო, 
ველიან-ჭალიანაო, 
სამოთხესავით ლამაზო, 
მიყვარხარ ძალიანაო, 
რადა ხარ სულ მუდამ დინჯი 
შე შურთხის თვალიანაო? 
იმსჭვალვის აზრით ქვეყანა 
კაციან-ქალიანაო! 
შენის გულისთვის თავს იკლავს, 
სისხლს და ცრემლს აფრქვევს ყველაო; 
შენ არც ჭირს იმჩნევ ჭირადა, 
არც დაგეტყობა ლხენაო; 
მსმენოდა ნეტამც ერთხელა 
მე შენი ტკბილი ენაო, 
მენახა აღფრთოვანება 
და შენი აღმაფრენაო! 
გულში ინახავ დიდ ფიქრსა, 
არ გინდა გამოჩენაო. 
შენი მტერი და ორგული 
უფალმა შეაჩვენაო! 
მთვრალი ხარ მხოლოდ ეშხითა, 
დღისით - მზით, ღამე - მთვარითა, 
ფეხთით არაგვი გიმღერის, 
იორი გიზის თავითა. 
გარიგებს დედობრივის ხმით, 
იყო ჭკვიანად, დინჯადა, 
რომ გიხსენებდეს ქვეყანა 
მუდამ-ჟამს კაი ბიჭადა! 
შემკულსა ყვავილებითა 
პირს გბანდეს ნამი დილისა, 
გულს გაწვეთებდეს ნექტარსა 
სიო ნიავის გრილისა. 
ნუ მოსტყუვდები, სიტურფეს 
გარეგანს უნდა აზრიცა: 
სიმშვენიერეს ტვინისას 
ვერ სჯობს სიტურფე ტანისა, 
თორემ დაჰკარგავ მაგასაც, 
რაც წარმტაცი გაქვს თვალისა. 

1906 წ.

??????