მეშველიანი სოსო
გაზიარება

ღამესასწაული 

ბევრი არაფერი, ჩემი ცოლი, 
ნადავლით კმაყოფილი აფთარია.... 
მე ხომ ვეჭვობდი რომ შენ იცოდი, 
სარეცელს კი არა და, ამ მთვარიან 
ამ გრძელ ღამესაც ვერ გავიყოფდით. 
ცოტა მიწილადე შემიცოდე, 
რომ ვთქვა; -ღამე არის სასწაული, 
პეპლის გულისცემაც ბალახს არხევს.... 
შენ კი, ამომქოლე, არ მიტოვებ, 
ამ ბნელ სხეულიდან გადასახედს.

??????