ძნელაძე გივი
გაზიარება

*** "ერთი ქუჩის ერთ კუთხეში" 

ერთი ქუჩის
ერთ კუთხეში
ერთხელ
ერთმა ქალმა
მადლიანად შემომხედა
გამიღიმა სალმად.
იმისთანა
ღიმის ფერი
არ მინახავს
სხვა მე...
იმ ქუჩაზე
იმის მერე
არ ყოფილა
ღამე!..

??????