გიგაური გიორგი
გაზიარება

გვარი 

გვარი _ ხმალაღი,
გვარი _ ფრთიანი,
მტრისთვის გაწნული მწარე სილაქი,
გვარი _ გზამკვლევი ადამიანის,
გამონაშუქი ჯიშის, ჯილაგის.
გვარი _ ურყევი სანგარი თემის
და გალავანი სალოცავ ტაძრის,
ამჯანყებელი სისხლის და ცრემლის,
ამწონ-დამწონი ცოდვის და მადლის.
ერთი გობიდან გამტეხი პურის,
ვარსკვლავთა ხომლზე უფრო მრავალი,
გვარი _ სინათლე თვალის და გულის,
მზე გორის ფხაზე ამომავალი.
საუკუნეთა მხრებით მზიდველი,
შორით მოსული,
შორს გამხედავი,
ისარი მშვილდის, გოზაწითელის,
98
უახლესი ქართული პოეზიის ანთოლოგია
99
ხეტარი ხმალის, გაუტეხავის.
გვარი-წარსული, აწმყო, მყობადი,
კაცთა თანმდევი ძირისძირამდე,
ალბათ, მაღალი უფლის ნობათი,
სამუდამოდ რომ დაგვიბინადრეს.
...მაშ, ცოდვილებო, ნუ იცვლით გვარებს,
ყრმანი წინაპრის კვალზე მოდიან,
გერჩიოს შენი
გინდ იყოს მდარე,
ნათხოვარს მიწყივ შენი სჯობია.

??????