მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

*** "ერთისთვის ერთი არსებობს მხოლოდ" 

ერთისთვის ერთი არსებობს მხოლოდ! _
იმ ერთის პოვნის
თუ გახდი ღირსი!
არაერთს ისე მოეღო ბოლო, _
თვალიც ვერ მოჰკრა
გაჩენილს მისთვის.
ერთისთვის ერთი არსებობს მხოლოდ! _
სად არის იგი! _
ეს ღმერთმა იცის! _
იმ ერთის ხილვის, _
იმ ერთის პოვნის, _
ათასში ერთი გამხდარა ღირსი.

??????