მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

სულთხდომა 

სინათლის არ ჩანს არსაით ხემსი.
უკუნეთია გარშემო სრული.
უბედურთ, _ მე და სამშობლოს ჩემსას, _
ორთავეს ერთად ამოგვდის სული.

??????