ართილაყვა რევაზ
გაზიარება

*** "სიცოცხლე უნდა შეისისხლხორცო" 

სიცოცხლე უნდა შეისისხლხორცო,
როგორც შეჰფერის ჭეშმარიტ მებრძოლს,
ჯერ მამულისთვის უნდა იცოცხლო,
რომ მერე მისთვის სიკვდილი შესძლო.

??????