ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

*** "გადაუარა ბალახმა საფლავს" 

გადაუარა ბალახმა
საფლავს – სიცოცხლის წერტილს,
შენ ჩვენთვის როგორ არა ხარ,
ჩვენ აღარა ვართ შენთვის.

??????