ქოჩეჩაშვილი ცისანა
გაზიარება

არქივიდან 

დღეს მივხვდი მხოლოდ– არა ვარ სწორი,
გრძნობა გონებას დავუმორჩილე,
არ შეიძლება გიყვარდეს ორი,
გულო, პატიმრის გიყრი ბორკილებს.

??????