ადეიშვილი ნოდარ
გაზიარება

რამეთუ გჯერა... 

რა მოგივიდა,
რა ფერგაცრეცილს
გხატავენ ახლა შენი მხატვრები...
თუმცა, მზე სადაც უნდა გაგექცეს,
ღამეს მაინც ვერ მიემატები,
რამეთუ გჯერა, რომ ვარდის შტო ხარ
და მეორედაც რომ მოხვალ ზეცით...
ოღონდ
დღეს რა ვქნათ მე და ამ ქოხმა,
ციოდეს მაინც, დაგინთოთ ცეცხლი.

??????