ბერაია გივი
გაზიარება

შამგონა. ენგურის ხიდი 

შემოვიჩვიეთ გველეშაპი...
და გვტაცებს წყაროს.
მიდის კოლხური მზე ზიგზაგით, მიინავლება.
რად გაიტრუნე ჭაობებში, რიონის ქარო?
ან უშბა რატომ იქცა თვალებად?
რას გრძნობს გუმანი შენი, რად შფოთავ,
ზღვაო? – სხვა არგო ემუქრება კოლხთა ღირსებას?
რატომ იშიშვლეთ, ხენო, ფიცხლად
და ხმლებით შტოთა,
ვით ელვის ფრთებით,
ცის თავანი რატომ ივსება?
რად შეიჯანღა შუბლი მყინვარის?
ანას ღრუბლები – თითქოს ჩორთით – საით მიდიან?
საიდან ისმის მერნის მხედრის ხმა გამყივარი,
გათვალულივით რად თრთის მინდია? –
დათვის ბურტყუნი, ტურა-მელის ისმის გნიასი
შარვაშიძეთა ძვალთშესალაგით!
თარაშ ემხვარის – მოგანგაშე ჰარმონიაში –
ამოდის ლანდი ენგურიდან. დრტვინავს ჭალაკი...

??????