სტვილია ლიდა
გაზიარება

*** "...ჯერ კვლავ ახალგაზრდულად" 

...ჯერ კვლავ ახალგაზრდულად...
თეთრ-კაშკაშა ელვარეს,
მხრებზე მოვიფრიალებ
მაგ თოვლიან მწვერვალებს!

??????