სტვილია ლიდა
გაზიარება

*** "ჩემი...სიცოცხლის უღელტეხილი" 

ჩემი... სიცოცხლის უღელტეხილი –
ჩემი ცხენისწყლით დაიმტკვარება!..
ლექსია – ჩემი გამცხუნვარება!
...ლექსია – ჩემი გამყინვარება!

??????