სტვილია ლიდა
გაზიარება

...მიჭირს და...ჭირი ვინ გდია? 

...ახლა, ორმაგად... კაცის და ქალის
მადგას უღელი, სხვა ამინდია!..
მძიმეა, სული კბილით მიჭირავს,
მიჭირს და... მაინც ჭირი ვინ გდია?
დედაკაცობა – დედაციხეა!
ციხემდე მტერმა ვეღარ მიმდია!..
აჰანდე ძმაო!.. კარგი ქალობა
კარგ კაცობაზე ასჯერ დიდია!!!

??????