ორჯონიკიძე იზა
გაზიარება

ნუგეშის მაგიერ 

კაცი
გამოიგონე,
კარგიც
დააბრალე!
მაგრამ
ჭკუა ვინ მისცათ
შეყვარებულ
ქალებს...
ნეტავ
უფლის
საქმეში
არ ჩაგეყო
ცხვირი...
სად ფეხს ერთხელ
წამოჰკრავს,
იქით აღარ გაივლის
ჩვენებიანთ
ვირი!

??????