ბარათაშვილი ნიკოლოზ
გაზიარება

მადლი შენს გამჩენს... 

მადლი შენს გამჩენს. ლამაზო, ქალო შავთვალებიანო, 
დღისით მზევ, ღამე მთოვარევ, წყნარო და ამოდ ხმიანო! 
შენის ლოდინით ვსულდგმულვარ, თაყვანსვსცემ შენსა სახელსა; 
დედის ერთა ვარ, ნუ მამკლავ, ნუ დამანანებ სოფელსა! 

ღარიბი ვინმე მოვსულვარ, სოფლისა მუშა საწყალი, 
ამხანაგად მყავს ნაბადი, ძმობილად — ბასრი ხანჯალი, 
მე სხვა სიმდიდრე რად მინდა? მე შენი გულიც მეყოფის, 
მის ფასი კიდე საუნჯე ცას ქვეშეთ განა იმყოფის? 

??????