ხარანაული ბესიკ
გაზიარება

*** "არა იმიტომ ვამბობ მე, "წინ!" 

არა იმიტომ ვამბობ მე `წინ!~
რომ იქ რაღაც აღმოვაჩინე,
არამედ, ღმერთო, მეშინია უკან მიხედვის,
რადგანაც იქ, იმ წარსულში,
იმ თეთრ გორაზე,
თრთვილით დაფარულ ჯაგებს შორის
დამსხდარან ორნი:
მელა – ლამაზი და ცბიერი,
ყელმოხატული
და მგელი, მგელი,
მომლოდინე, როგორც ისარი.

??????