ხარანაული ბესიკ
გაზიარება

რაღაცა მაინც გულს დაგაკლდება 

რაღაცა მაინც გულს დაგაკლდება,
რაც გინდა გყავდეს ნაალერსები –
ქალი, და მაინც მშიერი რჩები,
რაც გინდა აქონ შენი ლექსები
ისეთი ლექსი არ იწერება,
რომ ყველას კარვად გადაეფაროს,
მაშ ნეტავ რაღა გეიმედება
თავაღერილო ლექსის მწერალო.

??????