ხარანაული ბესიკ
გაზიარება

გაზაფხულის კარი 

ვინ უღებს კარს გაზაფხულს?!
ჩვენ ზამთრის დარბაზებში
ვართ გალურსულები!
იქნება ქალები?
ეს ციხეთა პირველი გამცემნი,
ძუძუებს შორის გასაღებთა შემნახავები.

??????