ხარანაული ბესიკ
გაზიარება

ქენჯნა 

ის როგორღაა,
როცა შენს თავსაც ემალები
ვარსკვლავებსაც –
და იატაკი მაინც ჭრიალებს.

??????