ხარანაული ბესიკ
გაზიარება

ბრაზი 

ნუ მიმატოვებ შენ, ჩემო ბრაზო,
თუნდაც კბილები ის აღარ გვქონდეს!
ხედავ, როგორ იღორძინებენ
გულს ჩვენი სისხლით,
როგორ იბერავენ ფილტვებს
ჩვენი წილი ჟანგბადით
და კბილებსაც როგორ იწრთობენ
ჩვენს სახელებზე!

??????