თვარაძე იდა
გაზიარება

მიმოზა 

დგას შავ ვაზაში მშრალი მიმოზა
ღია ფანჯარაში ირიბად იხედება,
ფიქრობს ამაზე –
რომ არ მოვა ამ დღეს არავინ...
თუ კი მოვა, წავა ისე –
სიცარიელეს შემომახვევს უფრო დიდს და
უფრო ამაზრზენს.
დგას შავ ვაზაში მშრალი მიმოზა
და ფანჯარაში იხედება რაღაც ირიბად...

??????