პეტრიაშვილი გურამ
გაზიარება

*** "ღამით ქალაქში" 

ღამით ქალაქში
ნაწვიმარი ელავს ასფალტი,
მხიარული ქალიშვილები სადღაც მირბიან...
და განათებულ ვიტრინაში, დიდ დოლებს შუა
ზის მარტოდმარტო
სათამაშო პატარა დათვი,
რომელიც
ბევრი ფიქრის შემდეგ
აღარ იყიდეს...

??????