პეტრიაშვილი გურამ
გაზიარება

*** "დილაადრიან" 

დილაადრიან
ნაწვიმარ ბარს
ვუცქერ ფანჯრიდან
და თვალს ვარიდებ
ბაღის ერთ კუთხეს.
იქ მოწყენილი და ფიქრიანი
დგას პატარა ხე ალუბლისა,
პირველად რომ
დაკრიფეს
გუშინ.

??????