ბროდსკი იოსიფ
გაზიარება

* * * იმ ფიქრით სავსე მივიკვლევდი გზას ჭალა-ჭალა (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  

იმ ფიქრით სავსე მივიკვლევდი გზას ჭალა-ჭალა, 
რომ ჩემს ზურგს უკან მყის ქრებოდა ფიჭვის ხეები, 
როგორც ფოთლები დაფენილი, რომლებიც მალე 
ქრება, იხრწნება მიწის პირთან ნელი შეხებით. 
რომ ის არსებობს, რაც წინ გვაქვს და იქედან გვიხმობს: 
მაგალითისთვის ეს მანქანაც, ძალიან გამძლე 
ბეტონზე რომ დგას, და რომელშიც უსიტყვოდ, უხმოდ 
მელოდებიან, თუმცა სიგნალს არავინ მაძლევს. 


ხმაურიანი ნაბიჯებით ამ სიბნელეში 
მივიჩქაროდი, უშფოთველად ეძინა ჭალას. 
ვიგერიებდი წვრილ-წვრილ ტოტებს ხელისგულებით, 
უცებ მათ შორის გზა გამოჩნდა, მყის დაიმალა. 
მთელი საათი მე ვარკვევდი ბილიკებს სავალს, 
ნაბიჯი მქონდა ჯარისკაცის მარდი, შვეული 
და დავინახე შემაღლებულ ბორცვზე რომ აველ - 
ეს გზა ყოფილა უდაბური და მოხვეული. 
ზეცა, მავთულს რომ დრეკდა თითქოს, ზუსტად ვერ მივხვდი, 
გზას ეხებოდა თუ ერწყმოდა - მოჩანდა მკრთალად. 
ასე უსიტყვოდ, უხმაუროდ მიმოვიხედე 
და დავინახე – ახლა უკვე მე სულ სხვა ჭალა. 

??????