ჩიხლაძე დავით
გაზიარება

ტანკა. 

ტანკა
ჰაი. . . . . . .კუ
ჰაი. . . . .კუ
ჰაი. . .კუ
ჰაი.კუ

ჰელლო, კუ!

??????