ჩიხლაძე დავით
გაზიარება

მეტრო 

მეტრო ცეცხლია.
მეტრო ცეცხლია.
მეტრო ქვანახშირია დიდების. 
მეტრო თმაა.
მეტრო გზაა მთაში.
მეტრო თვალებია სიშავის.
მეტრო თითია.
მეტრო თავბრუსხვევაა.
მეტრო ტრაილერია.

მეტრო ნაკლებობაა.
მეტრო ყოფნაა.
მეტრო მ ა ი ა ა.
მეტრო სამსარაა.
მეტრო მანტრაა.
მეტრო ტროაა.
მეტრო გზაა.
მეტრო შენ ხარ.

მეტრო ღრუბელია.
მეტრო ტანტრაა.
მეტრო წვიმაა.
მეტრო სიყვარულია. 
მეტრო შენ ხარ.

მეტრო მოსვლაა.
მეტრო სიგიჟეა. 
მეტრო სპიდვეია.
მეტრო სპიდია.
მეტრო ცეცხლია.
მეტრო ცეცხლია.
მეტრო არომატია.
მეტრო ბარძაყია.
მეტრო სარკეა.
მეტრო აღმაფრენაა.
მეტრო მეგობარია.
მეტრო დანაა.
მეტრო ჯოხია.
მეტრო ცხვირია.
მეტრო ღამეა.
მეტრო სიგარეტია..
მეტრო ჯიბეა.
მეტრო გულისამრევია.
მეტრო თითისმტვრევაა.
მეტრო ლოკოკინაა.
მეტრო მოტეხვაა.
მეტრო წარტყმაა.
მეტრო ნინოა.

მეტრო სიგიჟეა.
მეტრო ნადია და ტანიაა.
მეტრო იაა.
მეტრო ძეხვია.
მეტრო შეჭმულია.
მეტრო ნაწლავია.
მეტრო ბოდვაა.
მეტრო სახლია.
მეტრო მტვერია.
მეტრო მონატრებაა.
მეტრო მარტოობაა.
მეტრო რიტმია.
მეტრო მეტაფორაა.
მეტრო დროის გარეა.
მეტრო ტრანსცენდენტურია.
მეტრო თეთრია.
მეტრო სითეთრეა.
მეტრო წერტილია.
მეტრო ტეხვაა.
მეტრო დარტყმაა.
მეტრო ქათამია.
მეტრო ხასიათია.
მეტრო ბუნებაა.
მეტრო დილაა.
მეტრო ცოცხალია.
მეტრო ბნელია.
მეტრო ფერადია.
მეტრო მშვენიერია.
მეტრო კვამლია.
მეტრო კომპლიმენტია.
მეტრო მჭახეა.
მეტრო მისამართია.
მეტრო ცისფერია.
მეტრო უსასრულოა.
მეტრო სვასტიკაა.
მეტრო პარადიზია.
მეტრო კოსმიურია.
მეტრო ფრინველია.
მეტრო კვადრიპოლარულია.
მეტრო განათებაა.
მეტრო ფიქრებია.
მეტრო ღრუბლებია.
მეტრო წყალია.
მეტრო სულია სვასტიკაში.
მეტრო სასტიკია.
მეტრო ღორია.
მეტრო ტემპერამენტია.
მეტრო შეხებაა.
მეტრო ძაფია.
მეტრო კონფლიქტია.
მეტრო მოწევაა.
მეტრო პოპ-არტია.
მეტრო შენ ხარ.

მეტრო გონებაა.
მეტრო მოვლენაა.
მეტრო გადაწყვეტაა.
მეტრო ძებნაა.
მეტრო ჰაერია.
მეტრო ატამია.
მეტრო ნიუ-იორკია.
მეტრო ლოგინია.
მეტრო ძაღლია.
მეტრო ძილია.
მეტრო ვაგონებია.
მეტრო დედოფალია.
მეტრო პორტია.
მეტრო ჯინსებია.
მეტრო გემია.
მეტრო თვითმფრინავია.
მეტრო სირბილია.
მეტრო მათრახია.
მეტრო სიყვარულია.
მეტრო შიშველია.
მეტრო მთაა.

მეტრო დარბაზია ცაში.
მეტრო ლამაზია.
მეტრო თმაა.
მეტრო მოთმენაა.
მეტრო სისხლია.
მეტრო მეტროა სისხლში.
მეტრო სისხლია ატამში.
მეტრო მკაცრია მთაში.
მეტრო ციურია ღამით.
მეტრო ც ი უ რ ი ა ღამით.
მეტრო სერენადაა.
მეტრო ოცნებაა ბავშვის.
მეტრო ტანიაა ზღვაში.
მეტრო შენ ხარ ისევ.

მეტრო მარტოობაა სხეულში.
მეტრო სახლია მიწაში.
მეტრო სიგიჟეა ვირთხის.
მეტრო ქუსლებია მუსიკის.
მეტრო გაოგნებაა ჩემი.
მეტრო ხსოვნაა მოსკოვის.
მეტრო დავიწყებულია სიზმარში.
მეტრო სიზმარია დავიწყებაში.
მეტრო სიმარტოვეა დედოფლების.
მეტრო მარშია სერჟანტის.
მეტრო სამკაულია ზღვების.
მეტრო სიმახინჯეა ნაგავის.
მეტრო ყვავილია მთაზე.
მეტრო სისულელეა ჰაერში.
მეტრო დაუმთავრებელია ძირში.
მეტრო მიწაა მიწის.

მეტრო სამმაგია ოთხმაგში.
მეტრო მეტეორია ტვინში.
მეტრო აფეთქებაა თვალის.
მეტრო სიშავეა შელოცვის.
მეტრო სიმწარეა ბოთლის.
მეტრო ბოთლია ლოგინთან.
მეტრო წაქცევაა ტალახში.
მეტრო შენ ხარ ისევ.

მეტრო გველია ხეზე.
მეტრო ხეა ყვავილში.
მეტრო 14-ე სართულია.
მეტრო 97-ე სართულია.
მეტრო უღიმღამოა დილით.
მეტრო არ მთავრდება.
მეტრო ლიმონათია მათხოვრის.
მეტრო ქოფაკია ოპერაში.
მეტრო თვითმფრინავია პირსაბანში.
მეტრო ფანჯრებია აღმოსავლის.
მეტრო ტუკი-ტუკია.
მეტრო მეტროა.
მეტრო მეტროა.
მეტრო მეტროა.
მეტრო მეტროა.
მეტრო ინდოეთია.
მეტრო პალმებია მუსიკაში.
მეტრო დოლის ხმაა ცხოვრებაში.
მეტრო პირის დაბანაა მთვარეების.
მეტრო სიცოცხლეა ყველგან.
მეტრო ქალებია ქარში ჩასაფრებული.
მეტრო გირჩებია მარიკას ნაჩუქარი.
მეტრო წამია მთებში გაფანტული.
მეტრო ტყეა ვიღაცის გულში.
მეტრო ხმლებია ამოღებული კომპლექსების.
მეტრო მზეების მოგზაურობაა საერთაშორისო.
მეტრო ტოლობის ნიშანია გასართობი.

??????