არაბული კობა
გაზიარება

სარწმუნო ნიშნები ექსკლიუზივი

თუ თევზმა მოასწრო
და პირველმა დაშალა ვეწყი*_
იქნება წელიწადი ნოტიო და ბერწი...
თუ ირემმა დაასწრო ყვირილობა `მექარობა დღეს~ _
ათენგენის XIV_ კვირას, ენკენიის თვეს, _
თორმეტ სანთელს აინთებს წელიწადი ცხელი,
თორმეტი მაცნე შემოვა, ხვატში 12 _ ცხენით!
თუ ახალ მთვარეს, პირველად, თევზი იხილავს წყლიდან _
ნიაღვრები წალეკავენ ფშაველთა სოფლებს _
კარატეს მხრიდან!?
ან, თუ ახალი მთვარე ამოხდება ირმის რქიდან _
ყანებს წაეკიდება მზის ალმური და ცეცხლი ამოვა ქვიდან...
. . .
ეეჰ! როდის დაბრუნდება ხოგაის მინდი _
ხოლერიან თემში:
კირჩხიბის ზოდიაქოს მე-13 დღეს, თუ _
მერწყულის თვეში:
რითი დაბრუნდება, დაქცეულ სამწყსოში, ბებერი მწყემსი _
ჯოხის ცხენითა თუ _ მფრინავი თეფშით (!?)
----------------
• ვეწყი_ ქვირითი

??????