ცერცვაძე ვასილ
გაზიარება

სურათი მოგონება ექსკლიუზივი

ევქსინის პონტი მიატოვა
აგვისტოს ხვატში...
თავის ბავშვობის ღელესთან ზის...
თან შვილი ახლავს...
იმედიც ახლავს _
_ დაიჭირავს იმ ღორჯოს ბავშვი...
დიდი ხნის წინათ
მამამისის ანკესს რომ ასცდა.

??????