ჩიხლაძე დავით
გაზიარება

წითელ დროშას 

ჩვენ ავწევთ მაღლა წითელ დროშას,
დამთავრდა სიზმრების და ფსიქოანალიზის დრო
ჩვენ გავშლით ფართოდ წითელ დროშას
დამთავრდა შიშის და პროვოკაციების დრო
ჩვენ ავაფრიალებთ წითელ დროშას ქალაქების თავზე
დამთავრდა პარტიების და კონფორმისტების დრო
ჩვენ ავაღელვებთ წითელ დროშას ყველა გულებში
დამთავრდა დრო პრივატიზაციის და იზოლაციის
ჩვენ ავსტყორცნით ცაში წითელი დროშის კალთას
დამთავრდა ვაჭრობის და გაცვლა-გამოცვლის დრო
ჩვენი დროშა იქნება თავისუფალი სიყვარულის ჰენდრიქსის
ჩვენი დროშა წითელი იქნება პისტოლსის და პაზოლონის,
ჩვენი დროშა წითელი იქნება მტერი ნაციონალიზმის და ინტერნაციონალიზმის,
ჩვენი დროშა უკვე ჩანს გზების იქით,
ჩვენ ავიღებთ მაღალ ტარს ამ დროშის და მივამაგრებთ 
მსოფლიოს აივანზე, რომელსაც ქვია ტიბეტი,
ჩვენ ავიღებთ მაღალ ტარს ამ დროშის და 
ვიმღერებთ მეხუთე ინტერნაციონალს
ჩვენი დროშა იქნება სისხლისფერი, ვინც მისთვის დაეცა,
ვინც ქრისტეს ძლიერ გზას გაყვა,
ჩვენ ავწევთ მაღლა წითელ დროშას და ყველას დავანახებთ
რა არის ადამიანი
ჩვენ ვიცით მხოლოდ დიახ სამყაროსადმი
ჩვენი დროშა შეებრძლება ყოველგვარ არას.
ჩვენი დროშა ნამდვილი თავისუფლების დროშაა,
სიყვარულის თავისუფლების,
მშრომელთა თავისუფლების, მეომრების თავისუფლების, 
პოეტების თავისუფლების, მკვდარი მეფეების 
თავისუფლების, 
ჩვენი დროშა სექსუალური თავისუფლების დროშაა,
ახალგაზრდული სისხლია მის ძარღვებში
ჩვენ ავწევთ მაღლა წითელ დროშას და გავშლით მას
ფართოდ მთელ დედამიწაზე.
ჩვენ ავწევთ
წითელ
დროშას!

??????