ხორნაული ვაჟა
გაზიარება

*** "ფერების ლხინი" ექსკლიუზივი

ფერების ლხინი (დარი რომ არი),
მეწყერო, გზა და ბულული.
ნისლის ტალღები ყვავილოვანი
და სიმსუბუქე სალამურული.
გადარჩენილი საშინელებას _
ბან-გუმბათების აბალახებას.
ცის მხარეებში აფრინველება,
ზღვის სიღრმეებში ჩაკალმახება.
მზერა _ კოცონში ნამის მკრეფელი,
ოქრო სიჩუმის და მზის ქნარების.
შორს მწვერვალები _ ლაღნი მეფენი
და მთები, როგორც ამირბარები.
ღმერთის გულივით თბილი ფიცრული,
ნათება სიბრძნის, ალბათებურის,
სამოთხის გავლით მზესთან მისული
და კიდევ ერთხელ დაბადებული.

??????